Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Lavangen og Salangen. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I våre kommuner følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

BTI, Bedre Tverrfaglig Innsats, skal sikre at barn og unge får den oppfølging og hjelp som de trenger. Les mer om BTI

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep ta direkte kontakt med Politi på tlf 02800/112 eller barnevernstjenesten på tlf 93072055 . Barnevernvakten på tlf 40002276 kan kontaktes fra kl 1530 til kl 0800, og hele døgnet i helger og høytider.